Kaplica-pustelnia z 1765r.       Pustelnia św. Świerada w Tropiu znajdowała się w lesie. Najprawdopodobniej było to coś w rodzaju domku dobudowanego do skały. Eremita żył w owym miejscu do czasu, wyprawy do Nitry. Według tradycji Świerad spał na nagim kamieniu.
W 1736 r. podczas wizytacji parafii nakazano zabezpieczyć miejsce umartwień pustelnika, a około 1765 r. wybudowano kaplicę - pustelnię jako miejsce kultu dla pielgrzymów, która stoi po dziś dzień.
Powyżej tego miejsca znajduje się źródełko św. Świerada, którego woda uważana jest za cudowną. Nieopodal na piętnastometrowej skale, nad Dunajcem, znajduje się niewielki kościół śś. Świerada i Benedykta z XI w., a począwszy od placu kościelnego poprzez całe kościelne wzgórze wije się kamienny różaniec wykonany w 1998 r. przez miejscowych rzemieślników na pamiątkę jubileuszu 1000-lecia śś. pustelników.Joanna Niemiec - admin.
Copyrights © 2003-2004 by Hermit Corporation. All rights reserved